Logopeda
z
Powołaniem

Oferuję dojazd do Pacjenta na terenie Warszawy

lub

serdecznie zapraszam do  gabinetu w Aninie przy ul. Mirtowej 29A

Serdecznie zapraszam na konsultacje Rodziców z dziećmi, gdy dziecko:

3 – 6 miesięcy – nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z opiekunami, nie reaguje na nich uśmiechem

✓ 6 – 7 miesięcy – nie gaworzy, nie reaguje na odgłosy, nie reaguje na swoje imię, nie reaguje na dźwięki, nie odwraca się w kierunku dźwięku, nie wykazuje chęci do komunikowania się z otoczeniem

✓ 12 miesięcy – nie wydaje dźwięków, milczy, nie kojarzy pierwszych słów z osobą lub rzeczą, nie pojawiają się pierwsze słowa (do końca 1 roku życia), nie naśladuje gestów, np. pa-pa, kosi-kosi

✓ 18 miesięcy – w słowniku dziecka nie pojawiły się pierwsze słowa, które mają znaczenie i zawsze oznaczają to samo, np. mi – miś, da – daj; pierwszy wyraz, który coś znaczy, powinien pojawić się między 8, a (najpóźniej) 18 miesiącem życia.

✓ 24 miesięcy –

 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu lub mimiki,
 • nie potrafi zbudować prostego zdania złożonego z dwóch słów, np. mama da (mama daj),
 • brak mowy i porozumiewania się, nie rekompensuje, za pomocą gestów (dla przykładu, nie robi „pa pa” na pożegnanie),
 • nie wskazuje palcem na przedmiot, który chce dostać,
 • nie pokazuje zabawki na naszą prośbę,
 • nie współdzieli uwagi, tzn. nie patrzy wraz z nami na przedmiot (np. zabawkę, kota), który mu pokazujemy,
 • nie uśmiecha się, nie cieszy, gdy pokazujemy mu zabawkę,
 • nie umie bawić się naprzemiennie, np. zabawa „a ku – ku”,
 • nie potrafi dmuchać,
 • nie rozumie najprostszych poleceń, np. „zrób pa – pa”, „daj misia”,
 • nie reaguje na pytania, np. „gdzie jest miś?”,
 • unika kontaktu wzrokowego – nie patrzy w oczy lub robi to rzadko,
 • nie reaguje na swoje imię, pomimo, że słyszy,
 • unika kontaktu fizycznego, nie zawsze pozwala się przytulić, pocałować,
 • nie odwzajemnia pieszczot,
 • nie przepada chodzić prowadzone za rękę,
 • woli bawić się samo w określony przez siebie sposób,
 • nie pokazuje rodzicowi przedmiotu swojego zachwytu, np. przelatującego samolotu.

✓ 36 miesięcy –

 • mówi niezrozumiale dla otoczenia lub jest rozumiane tylko przez najbliższych,
 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • nie wypowiada którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, u, i, y oraz głoski l,

✓ 4 lat 

 • mówi niezrozumiale,
 • nie wymawia głosek: k, g, s, z, c, dz, nosuje (mówi jak przy katarze),
 • nie potrafi zbudować zdań złożonych,
 • nie potrafi skupić uwagi, np. podczas czytania mu bajki,

✓ 5 lat 

 • dziecko mówi niezrozumiale,
 • zmiękcza mowę (głoski s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż, wymawia jak ś,ź,ć,dź)
 • głoska r jest realizowana gardłowo (brzmi, jak hr) lub inaczej ją zniekształca,
 • nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,

✓ 6 lat 

 • mówi niezrozumiale,
 • nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż,
 • nie wymawia głoski r, zniekształca ją lub zastępuje głoską j lub l,
 • nosuje (mówi jak przy katarze),
 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi, np. mówi „puty” zamiast „buty”,
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • powtarza głoski (np. s – sanki), sylaby (np. bu – bu – buty), całe słowa, sprawiając wrażenie zacina się.

Zawsze też, gdy:

 • cokolwiek budzi Twoje wątpliwości,
 • masz wrażenie, że dziecko słabo słyszy lub nie rozumie prostych poleceń,
 • dziecko zacina się – powtarza głoski, sylaby lub całe słowa,
 • dziecko unika mówienia w określonych sytuacjach, np. w przedszkolu,
 • dziecko zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi (mówi f zamiast w; p zamiast b),
 • dziecko oddycha przez usta, ślini się (nie kontroluje wycieku śliny),
 • dziecko ma wadę zgryzu,
 • wsuwa język między zęby podczas mówienia.

 

Im wcześniej zostanie podjęta interwencja, tym lepiej dla dziecka. Zbyt długo utrzymujące się nieprawidłowości utrwalają się i trudniej jest je skorygować. Terapia trwa wtedy zwykle dłużej, a dziecko i rodzice muszą w nią włożyć więcej wysiłku. Może zdarzyć się i tak, że pewnych zmian nie da się już odwrócić. Niekorygowane wady wymowy pozostają na całe życie, mogą utrudniać naukę pisania i czytania.

Pamiętaj, że najważniejsza jest profilaktyka i Twoja szybka reakcja.

 

 

 

KONTAKT

W celu umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania, proszę o kontakt telefoniczny, SMS-owy lub mailowy.

Można również zostawić wiadomość, korzystając z poniższego formularza.