Logopeda
z
Powołaniem

Oferuję dojazd do Pacjenta na terenie Warszawy

lub

serdecznie zapraszam do  gabinetu w Aninie przy ul. Mirtowej 29A

Serdecznie zapraszam na konsultacje, diagnozę i terapię:

Dzieci oddychające przez usta, śliniące się.

Celem terapii logopedycznej jest wypracowanie i utrwalenie prawidłowego toru oddechowego oraz wzmocnienie  mięśni narządów artykulacyjnych.

 

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Terapia ma na celu wyrównanie opóźnienia, polega na prowadzeniu ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka.

Dzieci z wadami wymowy:

seplenienie (nieprawidłowa wymowa głosek:  s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż)
rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r)
kappacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski tylnojęzykowej k)
gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski tylnojęzykowej g)
lambdacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski l)
mowa bezdźwięczna (niewymawianie głosek dźwięcznych lub zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi).

 

Z wadą wymowy mamy do czynienia, gdy dziecko ma problem z artykulacją, czyli prawidłowym wymawianiem poszczególnych głosek (zniekształca je, zastępuje innymi). Często odpowiada za to mniejsza sprawność aparatu artykulacyjnego lub jakaś wada w budowie anatomicznej (np. wada zgryzu, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe), a także słabiej wykształcony słuch fonematyczny tzn. osoba nie słyszy różnicy między głoskami (np. pomiędzy s i sz).

Terapia ma na celu usunięcie nieprawidłowej artykulacji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce prawidłowych realizacji oraz utrwalenie ich w mowie.

 

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).

Celem terapii jest:

–  uczenie dziecka rozumienia mowy, mówienia, komunikowania się,

– poszerzanie zasobu słownictwa,

– poszerzanie umiejętności językowej,

– wpływanie na ogólny rozwój dziecka,

– kształtowanie u dziecka kompetencji językowej i kulturowej.

 

Dzieci z zaburzeniami rozwoju systemu językowego (alalia, afazja dziecięca, zespoły genetyczne).

Celem terapii logopedycznej jest usprawnienie zaburzonych funkcji językowych.

W alalii motorycznej jest to budowanie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz korygowanie istniejących zaburzeń realizacyjnych.

W alalii sensorycznej jest to usprawnienie zaburzonych funkcji słuchowych będących przyczyną zaburzeń językowych.

W afazji jest to umożliwienie dziecku porozumiewania się z otoczeniem oraz zapewnienie najlepszego funkcjonowania społecznego.

W zespołach genetycznych cele terapii wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

 

Dzieci z zaburzeniami mowy takimi jak jąkanie, niepłynność mowy, giełkot.

Celem terapii dziecka jest:

– budowanie pozytywnego nastawienia do siebie i do mówienia,

– wzrost poczucia własnej wartości,

– wzrost wiary we własne umiejętności,

– uczenie radzenia sobie z trudnościami.

Dzięki realizacji powyższych celów dążymy do:

– poprawy płynności mówienia,

– zwiększenia umiejętności komunikowania się,

– zmiany reakcji psychicznych i fizjologicznych towarzyszących niepłynności mówienia.

 

Dzieci przedszkolne z grupy ryzyka dysleksji

 

Dzieci w wieku szkolnym z trudnościami w nauce czytania i pisania

 

Przygotowanie szkolne dla dzieci w wieku przedszkolnym:

– nauka czytania

– nauka pisania

 

Dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji:

 

nieprawidłowa wymowa głosek: r, s, sz, cz i innych

Osoba ma problem z artykulacją, czyli prawidłowym wymawianiem poszczególnych głosek (zniekształca je, zastępuje innymi).

Często odpowiada za to:

– mniejsza sprawność aparatu artykulacyjnego,

– wada w budowie anatomicznej (np. wada zgryzu, zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe),

– słabiej wykształcony słuch fonematyczny tzn. dorosły nie słyszy różnicy między głoskami (np. pomiędzy s i sz).

Terapia ma na celu usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce prawidłowych realizacji oraz utrwalenie ich w mowie.


– dysartria

Celem terapii dyzartrii jest doprowadzenie mowy pacjenta do takiego stanu, aby była lepiej zrozumiała dla otoczenia, wyraźniejsza, a sam pacjent mógł się bez trudu komunikować z bliskimi osobami.


afazja u dorosłych (udar, wylew, zator itp.)

Celem terapii jest poprawa jakości życia chorego poprzez przywrócenie lub usprawnienie możliwości komunikowania się chorego z otoczeniem.

– stany po uszkodzeniach struktur po wypadkach komunikacyjnych

Celem terapii jest poprawa jakości życia chorego poprzez przywrócenie lub usprawnienie możliwości komunikowania się chorego z otoczeniem,

– usprawnianie mowy i funkcji aparatu artykulacyjnego w chorobach degeneracyjnych: Parkinson, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne itp.

– jąkanie

Celem terapii jest  przede wszystkim:

– budowanie pozytywnego nastawienia do siebie, a następnie polubienie mówienia,

– wzmocnienie poczucia własnej wartości,

– wzmocnienie wiary we własne umiejętności,

– nauczenie radzenia sobie z trudnościami.

Dzięki realizacji tych celów dążymy do:

– poprawy płynności mówienia,

– zwiększenia umiejętności komunikowania się,

– zmiany reakcji psychicznych i fizjologicznych towarzyszących tej niepłynności.

 

DZIECIOM I DOROSŁYM OFERUJĘ:

Elektrostymulacje metodą dr. Żenii ( po udarze, wylewie i innych chorobach)

Masaże logopedyczne

Akupresurę twarzy wg Castillo Moralesa

Muzykoterapię

Bajkoterapię

Terapię ruchem

Hipnoterapię

Wizualizację

KONTAKT

W celu umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania, proszę o kontakt telefoniczny, SMS-owy lub mailowy.

Można również zostawić wiadomość, korzystając z poniższego formularza.